Lokomotif Nedir ?

Lokomotif Nedir?

Lokomotif Nedir?

Lokomotif Nedir? Lokomotifin sözlük anlamı demiryolu üzerinde bir vagon katarını çekmede kullanılan, tekerler üzerine yerleştirilmiş havalı motorla çalışan makine demektir. Lokomotif kelimesi, “Bir çalışmasıyla insanları harekete geçirici bir rol oynayan, onların başarıya ulaşmasını sağlayan kişi” şeklinde yan anlamda da kullanılabilmektedir. “Kaptan, bu takımın lokomotifidir.

Lokomotiflerin ilk ortaya çıkan ve zaman içinde geliştirilen buharlı lokomotiflerden, elektrikli lokomotiflere ve dizel lokomotiflere kadar farklı çeşitleri vardır.

Lokomot Nedir? | Buharlı Lokomotif Nedir?

Buharlı Lokomotif Nedir?

Buharlı Lokomotif Nedir?

Lokomotiflerin başı olan buharlı lokomotifler yaklaşık yüz  yıl kadar uzun bir süre boyunca demiryollarının gelişmesini  sağlamışlardır. Lokomotifler günümüzde ise birçok ülkede  kullanılmaktadır. Modern bir buharlı lokomotif üç ana  bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi kazandır.  Kazan Nedir? Lokomotifin kazan kısmı basınçlı buharın  oluşmasını sağlayan bölümüdür. İkinci bölüme  mekanizma veya asıl buhar makinesi olarak  adlandırılan bölümüdür. Üçüncü bölüme ise araç (şasi,  dingiller; süspansiyon) ismi verilmiştir. Buhar kazanı,  geride yer alan ocak, içinde duman boruları bulunan  silindir biçiminde gövde ve üstünde bacanın yer aldığı duman kutusundan oluşur. Mekanizma, en az iki silindir (her yanda bir tane) ile pistonlu bir makine içerir. Buharın pistonlarda genişlemesiyle harekete geçen pistonlar, motor gücünü biyel kolları sistemiyle dingillere iletir. Araç şasi, süspansiyon, dingiller ve tekerleklerden oluşur. Tekerlekler, dingillere kamalanmıştır. Genellikle, su ve kömür deposu görevi yapan bir vagon da eklenen buharlı lokomotifler, çok bakım gerektirdiklerinden ve verimleri düşük olduğundan, gün geçtikçe daha az kullanılmaktadır.

Lokomotif Nedir? | Elektrikli Lokomotif Nedir?

Elektrikli Lokomotif Nedir?

Elektrikli Lokomotif Nedir?

Buharlı lokomotiflerin hem çok bakım gerektirmelerinden  hem de istenilen verimde olmamalarından ötürü 20.  yüzyılın başlarında elektrikli lokomotiflere ihtiyaç  duyulmaya başlanmıştır. Genellikle, içinde elektrik  donatımı bulunan ve iki veya üç dingilli iki boji üstüne  oturtulabilen lokomotiflerdir. Modern elektrikli  lokomotiflerde genellikle şasiye asılmış ve şasiye sıkıca  tutturulmuşlardır. Yani şasi gibi askıdadırlar. Motor kuvvet  çifti, dingillere bir dişli sistemiyle aktarılır ve süspansiyonun dikey hareketlerini yutacak bir transmisyon sistemi bulunur. Her çekici dingil, genellikle bir motorla hareket eder. Tek motorlu bojilerde tek bir motor, dişlilerde kavrama yapılmış boji dingillerini aynı anda harekete geçirir. Kasa içinde yer alan aygıtlar, kullanılan beşleme siteminde bağlıdır. Doğru akımlı lokomotiflerde, çekme devresine eklenmiş bir reosta, motorların uçlarındaki gerilimin ayarlanmasını sağlar ve motorlar bir komünatör yardımıyla seri, paralel seri veya paralel olarak çalıştırılır. Tek fazlı akımla beslenen lokomotiflerde, bir transformatör besleme gerilimi düşürür. Motorları besleyen doğrultucuların uçlarında ki akımda, gradyatörlerle ayarlanır. Her iki akım türünde çalışabilen çok akımlı lokomotiflerde, söz konusu iki donanım türü bir arada bulunur. Güçleri 8000 KW‘ı bulabilen modern elektrikli lokomotifler aşırı bakım gerektirmezler. Ayrıca verimleri de yüksektir. Bu yüzden gün geçtikçe daha yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Lokomotif Nedir? | Dizel Lokomotif Nedir?

Lokomotif Nedir?

Dizel Lokomotif Nedir?

Dizel motorlu lokomotifte gerekli enerji kasaya  yerleştirilmiş bir veya iki dizel motoruyla sağlanır. Çekme  gücünün dingillere aktarılması düşük güçlü lokomotiflerde  bütünüyle mekanik olabilir. Modern lokomotiflerdeyse,  transmisyon hidrolik veya elektrikseldir. Hidrolik  transmisyonda, dizel motorunun hareketi bir kuplöre  iletildikten sonra, köprü ve hareket milleriyle dingillere  aktarılır. Elektriksel transmisyonda, dizel motoru bir  jeneratörü çalıştırır ve üretilen elektrik enerjisi, elektrikli  lokomotifteki gibi kullanılır. Verimleri çok yüksek olan ama  elektrikli lokomotiflere oranla çok daha özen ve bakım  gerektiren dizel motorlu lokomotifler, elektrikli olmayan hatlarda, buharlı lokomotiflerin yerine kullanılmaktadır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir