Linotip Nedir ?

Linotip Nedir?

Linotip Nedir?

Matbaanın bulunmasından önce insanlar bütün yazılı kaynakları ancak elleriyle yeniden yazarak çoğaltabiliyordu. Sonra müthiş birşey oldu ve matbaa bulundu. İnsanlar bir kaynağın ikinci kopyasına haftalar sonra ulaşabiliyorken artık günler icinde sayısız kopyasına ulaşabiliyordu. Peki matbaaya hayat veren şey nedir? İşte bizlerin hayatını bu kadar kolaylaştıran icat linotip. Bu linotip nedir? Ne işe yarar?

Almanca kökenli bir kelimedir “Linotype“. Linotip makinesi Alman Ottmar Mergenthaler tarafından bulunmuş bir daktilodur. Linotip, matrisleri her biri bir satır meydana getiren külçeler halinde döken, yazı dizgi makinesidir. Linotip metoduyla matrislerin istenen dizide sıralanması ve satırların belirli bir uzunluğa sığdırılması sağlanır. Linotipin yazı makinesine benzeyen 90 tuşlu bir klavyesi ve çeşitli tiplerde harf dizileri vardır. Linotip operatörü nedir? Linotip operatörü, linotip makinesini kullanan kişidir. Operatör yazıya başlamadan önce hangi çeşit harf kullanacağına, satır ara ve uzunluklarının ne kadar olacağına karar verir. Karma bir kaldıraçlar takımına bağlı olan bir klavye, tuşlarına basıldıkça belirli çeşitte harflerin matrisleri kaldırmaya başlar, bir satır istenen uzunluğa varır varmaz döküme hazır demektir. Satır özel bir kaldırıcı tarafından kaldırılır ve kalıp formasına konur. Orada bir pistonla püskürtülen kurşun alaşımı, kalıp formasına konan satıra göre şekil alır ve derhal soğur. Böylece meydana gelen ve üzerinde harflerin oyukları bulunan satır formadan dışarı atılır. Artık baskı için hazır durumdadır.

Linotip Nedir?

Linotip Nedir?

Linotip çalışmasının son safhası matrislerin dağıtımıdır. Mekanik bir kol matrisleri  kaldırır ve yine mekanik bir ayırıcı her matrisi kendine ait olan kısma atar. Artık matrisler  yeniden kullanılmaya hazır durumdadır. Böylece linotip metodunda sınırlı sayıda  matrislerin istendiği kadar çok sayıda satır dökebilme imkanı bulunmaktadır. Makine döküm  ve dağıtım işlemlerini yaparken operatör yazmaya devam eder. İyi yetişmiş bir linotip  operatörü hızını saatte 5000 vuruşa kadar yükseltebilir.

Linotip Makinesi Nerelerde Kullanılır?

Linotip makinesinin kullanım amacı gazete, dergi, kitap gibi yaygın kullanılan ve insan eliyle çoğaltılması mümkün olmayan yazılı kaynakları çok daha hızlı bir şekilde çoğaltmaktır. Bu yüzden linotip makinesi matbaalarda, yayınevlerinde kullanılır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir