Labirent Nedir ?

Labirent Nedir?

Labirent Nedir?

  Fransızca kökenli olduğu bilinen bir kelimedir. Çıkış yeri bulunamayan anlamına gelmektedir.

  Yolları ve geçitleri çok karışık, çıkışı güç olacak bicimde tasarlanmış bir plana göre yapılan yapıdır.

  Tarihin en ünlü labirentlerinin ilki Herodotos ve Strabon tarafından sözü edilen bir karma yapıdır. Mısırda IV. sülale tarafından Meri gölü yakınında yaptırılan bu labirentin mezar olarak kulanıldığı sanılmaktadır. Etrüsklerin de bu yapı türünü uyguladıkları bilinmektedir. Plinius‘usun anlattığına göre Chiusi yakınında Kral Porsenna’nın mezarı bu biçim bir yapıdır. Eski çağdan beri labirent sözü Girit adasında ki Knossos yakınında bulunan Minos krallık sarayı ile eş anlamlı kullanılmıştır.

  Yüzyıllar boyunda masal gibi sözü edilen bu labirentin gerçekten var olduğu, yapılan arkeolojik kazılar sonucunda anlaşılmıştır. Knossos’da tapınılan Zeus’un sembolü bir “labrys” yani çifte balta olduğuna göre, labirent sözünün de “labrys sarayı” anlamına geldiği ileri sürülmektedir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir