Kültür Nedir ?

Kültür Nedir?

Kültür Nedir?

Kültür; bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, inanç, gelenek, sanatsal faaliyet, hukuki, ahlaki değerler ile diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. İnançlar, milli değerler, semboller, dil, teknoloji gibi ögeler kültürü oluşturan bir bütünün parçalarına örnektir. Kültürü üç ana başlık altında inceleyebiliriz.

1) Kültürlenme
2) Kültürleşme 
3) Kültürleme 

Kültürlenme Nedir?

Bireyin içinde yaşadığı bölgenin kültür özellikleri kazanması olayıdır.

Kültürleşme Nedir?

Farklı kültürlerin etkileşime girmesi ile gerçekleşen kültür alışverişidir.

Kültürleme Nedir?

Kişinin doğumundan ölümüne kadar kendi toplumunun kültür içeriğini  öğrenmesi, toplumca istenen, beklenen insan olması sürecidir. Kültürleme kendi içinde Zoraki Kültürleme, Kasıtlı Kültürleme ve Gelişigüzel Kültürleme olarak üçe ayrılır.

Zoraki kültürleme: Kültürel değerleri zorla kabul ettirmektir. Buna insanların din seçimlerine örnek verebiliriz.

Kasıtlı kültürleme: Bir amaca ve metoda bağlı kalarak kültürleme sürecidir. Buna okullarda verilen eğitimi örnek verebiliriz.

Gelişigüzel kültürleme: Belirli bir plana bağlı olmadan, kültürel değerlerin kazanılması sürecidir. Buna yaşadığımız toplumun dini bilgilerini öğrenme sürecine örnek verebiliriz.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir