Category: Genel

hicri-takvim-nedir 0

Hicri Takvim

  İslam ülkelerinin çoğunda kullanılan, ay yılına göre hesaplanan hicri takvin, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret günüyle (1 muharrem [16 temmuz] 622) başlar. Kuran’a göre ay ve yılın başlangıcı hilalin ilk görülmesiyle belirlendiğinden, Ay’ın yer...

Hızlandırıcı Nedir? 0

Hızlandırıcı

  Genellikle maddenin yapısını araştırmak, nükleer fizik deneyleri yapmak için iyonlara veya temel parçacıklara yüksek enerji vermeye yarayan aygıta hızlandırıcı denir.

folklor-nedir 0

Folklor

  Bir bölgedeki geleneklerin, özetle kültür ürünlerinin tümü anlamına da gelen folklorun, derleme ve inceleme alanına giren temel konuları şunlardır. Halk edebiyatı ürünleri,

Kalıplama Nedir? 0

Kalıplama

Sözlükte Kalıplama Nedir?   Kalıplamak eylemi. Bazı nesneleri, metalden veya plastikten kalıplar veya modeller içine dökerek çeşitli tekniklerle üretme işlemi.

Kale Nedir? 0

Kale

  Kale; eski zamanlarda, savunma ve güvenliği sağlamak amacıyla, düşmanın gelebileceği yollarda, askeri önemi olan kentlerde, geçit ve dar boğazlarda yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı, dayanıklı yapı anlamına gelmektedir.

Kakao Nedir? 1

Kakao

Sözlükte Kakao Nedir? 1) Anayurdu Amerika’nın sıcak bölgeleri olan küçük bir ağaç. (Theobroma cacao) 2) Bu ağacın meyve çekirdeği. 3) Bu çekirdeklerin öğütülmesiyle elde edilen toz. 4) Bu tozun süt veya su içinde eritilmesiyle...

kiyamet-nedir 0

Kıyamet

Kıyamet; dini inançlara, özellikle de İslamiyet’e göre dünyada Allah’tan başka her şeyin yok olup ardından da yeniden

Hohenzellern 0

Hohenzellern

  Prusya’da (1701 – 1918), Almanya İmparatorluğu’nda (1871 – 1918) ve Romanya’da (1866 – 1947) hüküm sürmüş Alman ailesi ve hanedanı. Zollern kontu Friedrich’in soyundan gelir ve iki kola ayrılır.

Hiyeroglif Nedir? 0

Hiyeroglif

Sözlükte hiyeroglif nedir? Eski Mısırlıların kullandığı, bir resimle bir kelimenin gösterildiği yazı; resim yazı.

Gelgit Nedir? 0

Gelgit

  Güneş’in yeryüzü üzerindeki çekim güçleri nedeniyle deniz yüzeyindeki meydana gelen alçalma ya da kabarma olayına gelgit denir.