Kapitalizm Nedir ?

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm Nedir?

Sözlükte Kapitalizm Nedir?

1) Temel üretim araçlarının onları işleten emekçilere ait olmadığı ekonomik ve sosyal sistem. Anamalcılık.
2) Marx‘a göre, emekçilerin temel üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar tarafından sömürülmesi yoluyla sistemli bir biçimde artıdeğer elde edilmesine, bu artıdeğerin önemli bir bölümünün ek sermaye haline getirilerek yeniden artıdeğere dönüştürülmesine dayanan siyasi, ekonomik ve sosyal rejim.

  Batı Avrupa’da kapitalizmin ilk izleri, Rönesans döneminde ortaya çıkmış, XVII. yy’dan başlayarak belirli bir sermaye birikimi gerçekleşmiş, XVIII. yy’da kapitalizme özgü hukuksal kalıplar (büyük şirketler) ortaya çıkmış, sonunda teknik ilerlemenin hızlanması (İngiltere’de 1760-1800 arasında) kapitalizmin Batı Avrupa’da yerleşmesini sağlamıştır. Modern kapitalizmin temel özelliği, işletmelerin kar dışında belli bir güvenlik aramaları ve yeterince büyüdükleri zaman güç sahibi olmak istemeleridir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir