Kanun Nedir ?

Kanun Nedir?

Kanun Nedir?

Sözlükte Kanun Nedir?

1) Devletin yetkili organları tarafından konulan, hak ve yükümlülükleri belirleyen kural. Yasa.
2) Herhangi bir konuyla ilgili kuralların tümü; bu kuralları içeren kitap. (Medeni Kanun, Ticaret Kanunu)
3) Hukuk kurallarının tümü.
4) İnsanların belirlediği kabul edilen genel ilke (Tabiat Kanunu)
5) Sanat, bilim vb bir bütünü oluşturan öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli ilişki, genel ilke.  (Yer Çekimi Kanunu, Arz ve Talep Kanunu, Denge Kanunları)
6) Bir grubun üyeleri veya toplumsal bir çevre tarafından konulan ve bir kişinin davranışlarında zorlayıcı olan kural. 7) Bir kişinin üzerindeki otorite, güç, egemenlik.

Çalgı Aleti Olarak Kanun Nedir?

asdsad

Kanun Nedir?

  Türkiye ve  çeşitli Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, Yunanistan’da yaygın olan telli, mızraplı çalgı.

  Sümerler veya eski Mısırlılar tarafından bulunduğu sanılan kanun, en uzun kenarı 80 cm olan dik yamuk biçiminde, üst ve alt yüzeyleri birbirine paralel olan bir çalgıdır. İki diz üstüne yerleştirirsek, her iki elin işaret parmağına birer yüzükle tutturulmuş bağa mızraplarla çalınır. Burguların bulunduğu yanda diyezleri ve bemolleri veren mandallar yer alır; yamuğun dik kenarındaki eşik, gergin deri üzerine basar. Klasik Türk müziğinde önceleri pek rağbet görmezken, Kanuni Hacı Arif Bey‘den sonra geleneksel Türk müziğinin başlıca çalgıları arasına girmiştir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir