Kalıplama Nedir ?

Kalıplama Nedir?

Kalıplama Nedir?

Sözlükte Kalıplama Nedir?

  Kalıplamak eylemi. Bazı nesneleri, metalden veya plastikten kalıplar veya modeller içine dökerek çeşitli tekniklerle üretme işlemi.

  Bu işlem, akışkan veya püskürtülebilir plastik maddeleri yoğunlaştırma (veya kesin biçim verme) yoluyla veya ısıyla sertleşen maddeleri ısıl biçimlendirme yoluyla gerçekleştirebilir. Isıl işlemde katalizörler de yardımcı olabilir. Uygulanacak kalıplama yönteminin seçimi, işlenecek ürünlerin niteliğine, elde edilecek parçaların boyutlarına ve miktarına, üretim temposuna göre değişir.

Sıkıştırmalı Kalıplama Nedir?

  İlke olarak ısıyla sertleşen maddelere uygulanan sıkıştırmalı kalıplama‘da kalıplanacak toz, konulduğu kalıbın içinde ısının ve basıncın etkisiyle akışkan duruma getirilir; sonra sertleştirilir. Kalıplanmış parça çıkarıldıktan sonra, işlem başka bir parçanın üretimi için yinelenir.

Püskürtmeli Kalıplama Nedir?

  Püskürtmeli kalıplama, yalnızca termoplastik maddelerde kullanılır ve eritilmiş reçine, iki bölümlü bir kalıba dökülür; kalıpta soğutma yoluyla katılaştıktan sonra, parça halinde, kalıbın deliğinden dışarı atılır. İşleme başlamadan önce, püskürtme kalıbı denilen bir silindirin içine püskürtme yapmak gerekir.

Aktarmalı Kalıplama Nedir?

  Aktarmalı kalıplama, püskürtmeli kalıplama yönteminin ısısıyla sertleşen maddelere uygulanmasıdır. Önce bir aktarma kalıbında ısıtılan madde sonra bir pistonla kapalı ısıtılmış bir kalıba aktarılıp “pişme” işi orada tamamlanır.

Fışkırtmalı Kalıplama Nedir?

  Fışkırtmalı kalıplama‘da akışkan durumundaki malzeme, sürekli olarak, burgulu bir silindir yardımıyla ısıtılmış bir pafta veya hadde profiline doğru fışkırtılır. Sonra havada veya soğutma banyosunda soğutulur. Bu yöntem, termoplastiklere ve bazı ısıyla sertleşen maddelere uygulanabilir.

Dökmeli Kalıplama Nedir?

  Dökmeli kalıplama‘da, akışkan duruma getirilmiş plastik madde, bir kalıba dökülerek kataliz yoluyla sertleştirilir. Yöntem, ısıyla sertleşen maddelere uygulandığı gibi döküm ısısında yeterinde akışkanlaşan termoplastiklere de uygulanır.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir