Folklor Nedir ?

folklor-nedir

Folklor Nedir?

  Bir bölgedeki geleneklerin, özetle kültür ürünlerinin tümü anlamına da gelen folklorun, derleme ve inceleme alanına giren temel konuları şunlardır. Halk edebiyatı ürünleri, destanlar, atasözleri, deyimler, türküler, ağıtlar, maniler, bilmeceler, efsaneler, halk öyküleri, fıkralar, tekerlemeler, ninniler“, doğumdan ölüme kadar yapılan her türlü törenler, gelenekler görenekler, inanışlar, halk tiyatrosu, halk oyunları, halk dansları, halk müziği ve çalgıları,  halk giyim ve kuşamı, süs eşyaları, el sanatlarıyla ilgili eşyalar “çanak çömlek, bohça, güğüm, kaşık, halı, kilim, yazma, cicim, oya, kese, heybe, çevre, çorap, eldiven vb“.

Bilimdalı Olarak Folklor Nedir?

  Bir bilim dalı olarak folklor, halk kültürü verilerini derler, sınıflandırır, bilimsel yöntemlerle inceler ve çağlar boyunca insanoğlunun yaşamını ve kültürlerini açıklamaya çalışır. Folklor araştırma ve incelemelerinde çeşitli yöntemlerden yararlanılır. İngiliz yönteminde, toplulukların paralel gelenek kaynakları ve bunlar arasındaki karşılıklı bağları belirtir. Fin yönteminde, çevresel etkenler ve coğrafi yayılış gözönünde bulundurulur. Karşılaştırmalı yöntemde, çeşitli bölgelerdeki folklor ürünlerinde görülen değişiklikler incelenir. Tarihsel kültürel yöntemde rastlaşmalar incelenerek, folklor dönemlerinin tanımlanması amaç alınır.

Sözlükte Folklor Nedir?

1) Bir ülke veya yöre halkının gelenek, görenek, inanç, efsane, masal giyim kuşam, el sanatları gibi kültür varlıkları bütünü.
2) Onları inceleyen bilim. Halkbilim. Halk bilgisi.
3) Halk oyunları.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir