Fizyoloji Nedir ?

Fizyoloji Nedir?

Fizyoloji Nedir?

Sözlükte Fizyoloji Nedir?

  Canlı varlıkların hücre, doku ve organlarının niteliklerini, işlevlerini inceleyen bilim dalı.

  Fizyoloji Bilimi Nedir?

Fizyoloji

Fizyoloji

  Fizyoloji, tam anlamıyla, yaşam bilimidir; çünkü canlı organizmaların (hayvanlar ve  bitkiler) işleyişini inceler. Biçim ve yapının tanımlanması, anatomi ve dokubilimin; üreme  çevriminin incelenmesi, biyolojinin; doğal ortamların incelenmesi, ekolojinin; türlerin  sınıflanması sistematiğin konusudur. Bu arada fizyolojinin kendine özgü alanı, büyük  “işlevlerin” incelenmesidir. Beslenme, duyu ve algılama, hareket düzenleme sistemleri vb.

  Hayvan fizyolojisini geliştiren bilim adamlarının başlıcaları arasında;

William Harvey (1578 – 1657; kan dolaşımı)
– Haller (1708 – 1777; dokuların uyarılabilirliği)
– Lavoisier (1743 – 1794; solunum)
– Claude Bernard (1813 – 1878; iç ortam kavramı, kan şekerinin düzenlenmesi)
– Helmholtz (1821 – 1894; duyum fizyolojisi)

  Bitki fizyolojisini geliştiren başlıca bilim adamları arasında;

Edme Mariotte (1620 – 1684; ham besisuyu ile ongun besisuyu arasındaki ayrım)
– İngen – Housz (1730 – 1799; fotosentez)
– Hales (1677 – 1761; bitkilerde besisuyu dolaşımı ve terleme)
– Pasteur (1822 – 1895; havasız yaşama veya anaerobiyoz)
 Van’t Hoff (1852 – 1911)
– Arrhenius (1859 – 1927; geçişme yasası)

Fizyolojik Nedir?

1) Fizyolojiye ilişkin vücutla ve iç organlarla ilgili. Fizyolojik bir rahatsızlık.
2) Normal olarak, doğal biçimde işleyen, yerine getirilen. Fizyolojik durum. Fizyolojik tepki.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir