Fizik Nedir ?

Fizik Nedir?

Fizik Nedir?

Madde ve enerjiyi inceleyen bilim dalına fizik denir. Fizik kelimesi yan anlamda kullanıldığı zaman bir kişinin ya da nesnenin dış görünüşünü tarif etmede kullanılabilir.

Bilimsel Olarak Fizik Nedir?

Fizik; maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikleri dışındaki genel veya geçici yasalara bağlı, deneylerle araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen olgularla uğraşır. Mekanik, ışık, ısı, elektrik ve manyetizma fiziğin alt dallarıdır. Maddenin özelliklerinde bir taşın düşmesi, buzun erimesi gibi değişiklikler ortaya çıkabilir. Söz konusu olaylarda cisimlerin özelliklerini ve görünümünü maddenin niteliğine bağlı olmaksızın, geçici olarak değiştirebilenler fiziğin, kalıcı değişiklikler yapan ve cisimlerin niteliğine bağlı olarak değişen, maddelerin birbirlerini farklı maddeler ortaya çıkacak biçimde etkilemesiyle gelişen olaylarsa, kimyanın inceleme alanına girerler. Söz gelimi kapalı bir kapta beyaz fosfor ısıtıldığında, önce sıcaklığı artan fosfor, sonra ergir ve ortaya çıkan sıvı kaynamaya başlar; o sırada kap soğutulursa,  değişiklikler ters yönde gerçekleşir ve başlangıçtaki fosfora dönülür; dolayısıyla sıcaklığın yol açtığı değişiklikler, ergime ve buharlaşma olayları, fiziğin alanına girer, cismin özelliklerini önemli ölçüde değiştirmez ve yalnıza fosfora değil, pek çok katıya uygulanır. Oysa aynı fosfor parçası hava temasında tutuşturulduğunda, yanmadan sonra, ilk maddeden farklı bir cisim olan beyaz bir toz, fosforik anhidrit ortaya çıkar. Bu kalıcı değişiklik fosfora özgüdür ve kimyanın inceleme konusudur.

Fizik her şeyden önce deneysel bir bilimdir; ama olayları yalnızca incelemek yerine, herhangi bir etmenin etkisini tanımak için, deney yoluna başvurmak ve duygularımızdan daha duyarlı çeşitli aygıtlar kullanarak ölçümler yapmak, daha doğru olur. Ayrıca deney, gözlemlenen olayın yorumunu da içerir ve nedenlerini belirterek, doğanın sayısal değerlere yüklediği ilişkileri yansıtan fizik yasalarının ortaya konmasına yol açabilir.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir