Fıkra Nedir ?

fikra-nedir

Fıkra Nedir?

Sözlükte Fıkra Nedir?

  “Fıkra” kelimesinin arapça kökenli olduğu bilinmektedir. Arapçada fikra, “omurga” anlamına gelmektedir. Dilimizede arapçadan geçmiştir.

1) İlginç ve hoş bir olayı kısa ve özlü bir biçimde anlatan nükteli yazı; anekdot. (Nasreddin Hoca fıkraları, Bektaşi fıkraları, Hostes fıkraları)
2) Gazetede ve dergilerde; belirli sütun ve başlıklar altında, güncel bir konuyu ana çizgileriyle ele alıp kişisel görüşlere bağlayarak anlatan kısa yazı. Köşe Yazısı. (Burhan Felek ünlü bir fıkra yazarıdır.)
3) Yasa maddelerinin veya başka kimi yazıların kendi içlerindeki ayrıntılarından her biri.
4) Paragraf.
5) Bölüm, kısım, ara.
6) Omur, Omurga

  Birinci anlamıyla fıkralar, halk edebiyatı ürünleri arasında sayılır ve başlıca üç bölümde toplanır;

Nasrettin Hoca, Bekri Mustafa, İncili Çavuş gibi tarihe mal olmuş kişiler çevresinde oluşan fıkralar.
– Kahramanı Bektaşi, Laz, cimri, deli vb belirli özellikleri olan tiplerin oluşturduğu fıkralar.
– Bir tip söz konusu olmaksızın karı – koca, uşak – efendi, öğretmen – öğrenci vb arasındaki toplumsal üstüne kurulmuş, genellikle çift kahramanlı fıkralar.

  Bu bölümlemeye siyasal içerikli fıkralar ile açık saçık fıkralar da eklenebilir. Osmanlı döneminde fıkralar, “Latife Mecmuası, Letaifneme, Fıkarat” adları altında derlenmiştir.

 

Fıkra Örneği

Fıkra Örneği

Fıkracı Nedir?

1) Çok fıkra bilen ve onları sık sık, hoş bir biçimde anlatan kişi.
2) Gazete ve dergi köşelerinde fıkra yazan kişi; köşe yazarı.

Fıkracılık Nedir?

Fıkra anlatma veya yazma işi.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir