Eğitim Nedir ?

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir?

Bireyde davranış değiştirme sürecine eğitim denir.

Eğitim, informal eğitim (gelişigüzel) ve formal eğitim (kasıtlı) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İnformal Eğitim Nedir?

İnformal eğitime insanların yaşayarak öğrenmeleri diyebiliriz. Bayramda büyüklerin elinin öpülmesinin öğrenimi informal eğitime bir örnektir.

Formal Eğitim Nedir?

Formal eğitim belirli bir plan ve program eşliğinde, profesyonel öğreticiler vasıtasıyla verilen eğitimdir.

İnformal Eğitim ve Formal Eğitim Arasındaki Farklar

  • İnformal eğitim plansızdır. Formal eğitim planlıdır.
  • İnformal eğitim programsızdır. Formal eğitim programlıdır.
  • İnformal eğitim kontrollü değildir. Formal eğitim kontrollüdür.
  • İnformal eğitim amaçlı değildir. Formal eğitim amaçlıdır.
  • İnformal eğitimde öğreticiler profesyonel değildir. Formal eğitimde profesyoneldir.

Formal eğitim kendi içinde örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Örgün eğitim:  Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar geçen süreçtir. (Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim)
Yaygın eğitim:  Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitimin belirli bir kademesinde bulunan veya bu örgün eğitimin herhangi bir kademesini terk etmiş ya da başarıyla tamamlamış olan kişilere ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda verilen eğitim yaygın eğitim olarak adlandırılmakta ve formal eğitimin bir diğer kısmını oluşturmaktadır.

Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim Arasındaki Fark

  • Örgün eğitim uzun süredir (Üniversite). Yaygın eğitim kısa sürelidir (Halk Eğitim).
  • Örgün eğitimde yaş sınırı vardır. Yaygın eğitimde yoktur.
  • Örgün eğitimde diploma verilir. Yaygın eğitimde sertifika verilir.
  • Örgün eğitim ihtiyaca göre belirlenmez. Yaygın eğitim ihtiyaca göre belirlenir.

Yaygın eğitim kendi içinde Halk Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Halk eğitimi: Genellikle 15 yaşın üzerinde olup hiçbir okula gitmemiş, bir eğitim kurumundan ayrılmış ya da bir eğitim kurumuna devam edenlerin bir meslek dalında yetişmeleri için verilen eğitimdir.
Hizmet içi eğitim: Bir iş yerinde maaşlı olarak çalışırken mesleği ile ilgili verilen eğitimdir.

Son olarak hizmet için eğitimde kendi içinde hizmet öncesi eğitim, iş başında eğitim ve ileri eğitim olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Hizmet öncesi eğitim: Yapılacak iş ve çalışılacak kurum tanıtılır. İşe hazırlıktır.
İş Başında Eğitim: Yapılacak iş ile ilgili bilgilendirme yapılır.
İleri eğitim: Yeni bilgi ve beceri kazanılması amacıyla verilen eğitimdir.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir