nedir.tv.tr

Kültür Nedir? 0

Kültür

Kültür; bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, inanç, gelenek, sanatsal faaliyet, hukuki, ahlaki değerler ile diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. İnançlar, milli değerler, semboller, dil, teknoloji gibi ögeler kültürü oluşturan bir...

fobi-nedir 1

Fobi

Sözlükte Fobi Nedir?   Belirli nesne, durum veya kimseler karşısında duyulan güçlü korku.

Fizyoterapi Nedir? 0

Fizyoterapi

Sözlükte Fizyoterapi Nedir?   Su, hava, ışık, elektrik, ısı gibi fiziksel etkenler yoluyla uygulanan tedavi yöntemi. Fizik tedavi.

Fizyoloji Nedir? 0

Fizyoloji

Sözlükte Fizyoloji Nedir?   Canlı varlıkların hücre, doku ve organlarının niteliklerini, işlevlerini inceleyen bilim dalı.

fikra-nedir 0

Fıkra

Sözlükte Fıkra Nedir?   “Fıkra” kelimesinin arapça kökenli olduğu bilinmektedir. Arapçada fikra, “omurga” anlamına gelmektedir. Dilimizede arapçadan geçmiştir. 1) İlginç ve hoş bir olayı kısa ve özlü bir biçimde anlatan nükteli yazı; anekdot. (Nasreddin Hoca...

Kapitalizm Nedir? 0

Kapitalizm

Sözlükte Kapitalizm Nedir? 1) Temel üretim araçlarının onları işleten emekçilere ait olmadığı ekonomik ve sosyal sistem. Anamalcılık. 2) Marx‘a göre, emekçilerin temel üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar tarafından sömürülmesi yoluyla sistemli bir biçimde artıdeğer elde...

Kanun Nedir? 0

Kanun

Sözlükte Kanun Nedir? 1) Devletin yetkili organları tarafından konulan, hak ve yükümlülükleri belirleyen kural. Yasa. 2) Herhangi bir konuyla ilgili kuralların tümü; bu kuralları içeren kitap. (Medeni Kanun, Ticaret Kanunu)

kangren-nedir 0

Kangren

  Hızla yayılarak organların kesilmesine, bazır durumlarda da ölüme yol açabilen kangrenler, damarlardaki çeşitli enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. Damar bozuklukları kökenli kangrenlerin başlıca nedenleri arasında, büyük atardamar dallarını etkileyen ve ilgili dokuların kansız kalmasına yol açan atardamar yaralanmaları (hücreye...

Fren Nedir? 0

Fren

Sözlükte Fren Nedir? 1) Hareket durumundaki mekanik bir sistemi veya aracı yavaşlatmak, durdurmak veya tespit etmekte kullanılan düzenek. 2)Bu düzeneğin komuta pedalı.

hicri-takvim-nedir 0

Hicri Takvim

  İslam ülkelerinin çoğunda kullanılan, ay yılına göre hesaplanan hicri takvin, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret günüyle (1 muharrem [16 temmuz] 622) başlar. Kuran’a göre ay ve yılın başlangıcı hilalin ilk görülmesiyle belirlendiğinden, Ay’ın yer...